Telefon: 724 269 549

Individuální pohřeb je služba, která se v plném rozsahu podřizuje přáním a požadavkům objednavatele pohřbu.

Z tohoto důvodu na této stránce nenajdete konkrétní úkony a služby, které tato služba zahrnuje.

Obřad se může konat kdekoli v ČR, ale pokud by se měl konat obřad konat pro občany regionu Liberec, doporučujeme využít prostory Velké obřadní síně v libereckém krematoriu.

Velká obřadní síň - Krematorium Liberec

Ve velké obřadní síni libereckého krematoria jsou možné občanské obřady, stejně tak jako církevní. Délka smutečních obřadů je 30 minut včetně hudební produkce.

Hudbu na smuteční obřad je možno si vybrat Katalogu hudby, který provozuje krematorium Liberec.

Při zpracovávání scénáře pro smuteční rozloučení v obřadní síni krematoria v Liberci, se vychází z požadavků rodiny. Objednavatel má právo volby a výběru tak, aby naplnil přání zesnulého a tradice.

Možný průběh smutečního obřadu:

  • Hudba, projev, obřad začíná hudbou při příchodu smutečních hostů, další skladba na uklidnění, vystoupení řečníka - báseň podbarvená hudební skladbou, recitace a následný projev, hudební skladba dle výběru, poděkování, odvoz rakve, ukončení
  • Hudba bez projevu -jen hudební skladby
  • Rozloučení s urnou (zpopelněnými ostatky)
  • Podle požadavku objednatele

Obřady začínají uvedením pozůstalých a všech smutečních hostů - obřadníkem - do obřadní síně za hudebního doprovodu. Po úvodních skladbách následuje celý smuteční obřad podle scénáře objednavatele pohřbu. Smuteční síň krematoria slouží i jako místo pro pietní rozloučení se zesnulými, kteří budou ukládáni do země včetně církevního rozloučení. Po ukončení obřadu je rakev převezena k hrobu či kremaci.