Telefon: 724 269 549

Zajistíme církevní obřad v kostele, kapli nebo na hřbitově

Zajišťujeme komplexní služby spojené se smutečním obřadem. Naše zkušenosti a technické vybavení garantují profesionální a etický průběh smutečního obřadu v kostele, kapli, či hřbitově v rámci celé ČR.

Přímo na naší provozovně sjednáte všechny potřebné náležitosti, které je nutné zajistit k bezchybnému provedení pohřbu. Dle Vašich požadavků a instrukcí Vám zajistíme:

 • výkop hrobu (po celé ČR)
 • smuteční obřad v kostele či kapli dle Vašeho výběru
 • kněze nebo civilního řečníka
 • převoz rakve na místo obřadu, či uložení do země
 • převoz smutečních kytic a věnců
 • ozvučení kaple či prostoru hřbitova
 • reprodukovanou hudbu dle Vašeho výběru, nebo živou hudbu
 • uložení rakve či urny do země

Abychom zajistili důstojný průběh pohřebního ceremoniálu, na námi zajišťovaných pohřbech jsou vždy k dispozici:

 • 4 nosiči rakve, kteří zároveň přímo na hrobě drží čestnou stráž po dobu proslovu řečníka či kněze
 • civilní řečnice (pokud není požadován kněz)
 • obřadník, který je během celého pohřbu k dispocici pozůstalým. Obřadník má na starosti aranžmá květinové výzdoby, zajištění výstavy zesnulé osoby (pokud je požadována), domlouvá průběh obřadu s pozůstalými a knězem
 • fotograf (pokud pozůstalý projeví zájem, nabízíme zhotovení fotografií z průběhu celého obřadu).