Telefon: 724 269 549

Jak postupovat v případě úmrtí?

  • Při úmrtí mimo zdravotnícké zařízení - je nutno zavolat praktického lékaře, nebo lékaře služby první pomoci, který vystaví list o prohlídce mrtvého
  • Při úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo ústavu sociální péče - list o prohlídce mrtvého vystaví službu konající lékař, který zároveň rozhodne, zda je nutno převést zesnulého na oddělení patologie

Jakmile lékař zesnulého ohledal a vystavil List o prohlídce mrtvého, je možno volat pohřební službu. Převozy zesnulých u naší pohřební služby lze zajistit na tel. čísle: 724 269 549.

Důležité upozornění: při úmrtí doma, nemocnici, domově důchodců nebo v jiném sociálním zařízení nejste povinni sjednávat pohřeb u pohřební služby, která je Vám někým doporučována, nebo byla přivolána k odvozu zesnulé/ho, ale zvolte a volejte pohřební službu, kterou jste si vybrali Vy. Pokud se v této problematice neorientujete a potřebujete poradit, nabízíme Vám nezávaznou konzultaci na telefonu 602 172 722 během které Vám budou zodpovězeny všechny dotazy.

Jak zajistit a sjednat pohřeb?

Smuteční obřad, kremaci, nebo pohřeb do země lze sjednat na naší provozovně na Horním náměstí 111 v Hrádku nad Nisou, nebo pokud preferujete klid a pohodlí Vašeho domova, lze sjednat pohřeb i u Vás, ve Vašem soukromí.

Doklady potřebné ke sjednání pohřbu

Pro sjednání obřadu jsou potřeba tyto doklady:

  • občanský průkaz zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • občanský průkaz nebo pas objednavatele pohřbu
  • rodný a oddací list zesnulé osoby (je-li k dispozici)
  • oblečení pro zesnulého k uložení do rakve
  • fotografii zemřelé (ho), chceme-li ji použít např. do parte

Přímo na pohřební službě Vám pomužeme zajistit také různé náboženské úkony, duchovní, sakrální prostor s hudbou apod.

Kolik stojí pohřeb?

V souladu se zákonem o regulaci reklamy nabízíme možnost online objednávky pohřbu na našich stránkách. Objednávat mužete tyto služby:

Pohřeb s provedením smutečního obřadu - 17.022,- Kč (popis služby)

Pohřeb bez provedení obřadu - 11.772,- Kč (popis služby)

Výše uvedené pohřební služby můžete elektronicky objednat přes internet, po odeslání objednávky Vás budeme do 60 minut kontaktovat a zařídíme vše potřebné k projednání objednaného pohřbu.

Online objednávka pohřbu

Garantujeme nejnižší cenu za pohřeb v okolí Hrádku nad Nisou.

Pracovní volno na pohřeb

Na pohřební obřad máte možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu.

  • Dva dny čerpáme volno při úmrtí jednoho z manželů, druha, družky nebo dítěte a další den k účasti na pohřbu těchto osob.
  • Jeden den máme k účasti na pohřbu rodiče a sourozence, rodiče a sourozence manžela(ky), jakož i manžela(ky) dítěte nebo manžela(ky) sourozence a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.
  • Na nejvýše nutnou dobu, nejvýše na jeden den, máme právo k účasti na pohřbu prarodiče nebo vnuka nebo prarodiče manžela nebo jiné osoby, která sice nepatří k uvedeným fyzickým osobám, ale žila s námi v době úmrtí v domácnosti, a na další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob.

Pozn.: Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu nám zaměstnavatel poskytně na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance.

Tyto informace byly zpracovány podle informační publikace Ministerstva pro místní rozvoj - Pohřeb a jeho organizace, kterou si můžete stáhnout.